Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ข้อความเลื่อน
 
 • เปิดไฟล์ใหม่ด้วยคำสั่ง File, New...
 
 • กำหนดลักษณะของ Movie ให้มีขนาดตามต้องการ เช่น 600 x 150 pixels เป็นต้น
   
   
 
 • คลิกเลือกเครื่องมือ Text Tool
   
   
 
 • เลือกฟอนต์ และลักษณะตัวอักษรตามที่ต้องการ (หมายเลข 1) เลือกหน้าต่าง Properties ,(หมายเลข 2) กำหนดรูปแบบฟอนต์ ,(หมายเลข 3) กำหนดขนาดของข้อความ, (หมายเลข 4) กำหนดสีข้อความ และ(หมายเลข 5) กำหนดเรนเดอร์เป็นAnti-alias for animation
   
   
 
 • นำเมาส์ไปคลิก ณ ตำแหน่งที่ต้องการพิมพ์ข้อความพยายามกำหนดให้มีความยาวพอดีกับ Stage
   
   
 
 • สังเกตใน Timeline จะพบสัญลักษณ์จุดดำเล็กๆ ในช่องเฟรมที่ 1 ของเลเยอร์ 1 (เรียกเฟรมที่มีจุดดำเล็กๆ นี้ว่า Keyframe)
   
   
 
 • คลิกเลือกเครื่องมือ Selection Tool
   
   
 
 • นำเมาส์มาชี้ที่กรอบข้อความแล้วเลื่อนไปวางไว้นอกพื้นที่สเตจด้านขวาของจอภาพ
   
   
 
 • นำเมาส์ไปคลิกขวาในเฟรมที่ 1 ของเลเยอร์ 1 เลือกคำสั่ง Create Motion Tween
   
   
 
 • นำเมาส์ไปคลิกขวา (หมายเลข 1) ในเฟรมที่ 25 ของเลเยอร์ 1 เลือกคำสั่ง Insert Keyframe (หมายเลข 2) เลือกคำสั่ง Position (หมายเลข 3)
   
   
 
 •  ตำแหน่งเฟรมที่ 2 (หมายเลข 1) ใช้เครื่องมือ Selection นำข้อความจากทางขวามือ ไปวางไว้ทางฝั่งซ้ายมือของพื้นที่สเตจ
  (หมายเลข 2)
   
   
 
 • ทดสอบด้วย <Ctrl><Enter>  หรือเครื่องมือ Play
   
  ตัวอย่างงานสำเร็จ
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   
 
 

 

::เว็บไซต์นีสร้างขึ้นเพื่อการศึกษาเท่านั้น::
บทเรียนบนระบบเครือข่าย รายวิชา โปรแกรม Animation รหัส ง33242 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
จัดทำโดย : นางสาวสุภาพร ก้อนเทียน