Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

            ตัวอักษรแบบซูม เช่น เริ่มจากตัวเล็ก แล้วขยายออกเป็นตัวใหญ่ ก็ใช้หลักการทำ Text Motion Tweening เช่นกัน โดยมีหลักการ ดังนี้

 
 • เปิดไฟล์ใหม่ด้วยคำสั่ง File, New...
 
 • กำหนดลักษณะของ Movie ให้มีขนาดตามต้องการ เช่น 600 x 150 pixels เป็นต้น
            
   
 
 • คลิกเลือกเครื่องมือ Text Tool
            
   
 
 • เลือกฟอนต์ และลักษณะตัวอักษรตามที่ต้องการ (หมายเลข 1) เลือกหน้าต่าง Properties ,(หมายเลข 2) กำหนดรูปแบบฟอนต์ ,(หมายเลข 3) กำหนดขนาดของข้อความ, (หมายเลข 4) กำหนดสีข้อความ และ(หมายเลข 5) กำหนดเรนเดอร์เป็นAnti-alias for animation
   
   
 
 • นำเมาส์ไปคลิก ณ ตำแหน่งที่ต้องการพิมพ์ข้อความ เช่น นำไปไว้ตรงกลาง Stage
   
   
 
 • สังเกตใน Timeline จะพบสัญลักษณ์จุดดำเล็กๆ ในช่องเฟรมที่ 1 ของเลเยอร์ 1 (เรียกเฟรมที่มีจุดดำเล็กๆ นี้ว่า Keyframe)
   
   
 
 • ใช้เครื่องมือ Free Transform Tool ย่อข้อความให้มีขนาดเล็ก
   
     
   
   
 
 • นำเมาส์ไปคลิกขวาในเฟรมที่ 1 ของเลเยอร์ 1 เลือกคำสั่ง Create Motion Tween
   
   
 
 • นำเมาส์ไปคลิกขวาในเฟรมที่ 25 ของเลเยอร์ 1 เลือกคำสั่ง Insert Keyframe> Scale 
   
   
 
 • คลิกเลือกเครื่องมือ  Free Transform Tool ขยายขนาดของข้อความให้โตกว่าเดิม
   
   
 
 • จัดเก็บไฟล์ ด้วยคำสั่ง File, Save จะได้ไฟล์นามสกุล .fla
   
 
 • ทดสอบด้วยการกดปุ่ม Ctrl+Enter หากต้องการกลับมาจอภาพแก้ไข ให้กดปุ่ม Ctrl+W
   
  ตัวอย่างงานสำเร็จ
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

::เว็บไซต์นีสร้างขึ้นเพื่อการศึกษาเท่านั้น::
บทเรียนบนระบบเครือข่าย รายวิชา โปรแกรม Animation รหัส ง33242 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
จัดทำโดย : นางสาวสุภาพร ก้อนเทียน