Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

         Text Motion Tweening เป็นตัวอย่างหนึ่งของการสร้าง Movie โดยนำเอาข้อความมานำเสนอ เช่น
ให้ข้อความวิ่งจากด้านขวาของจอภาพ ไปทางด้านซ้ายเป็นต้น

 • เปิดไฟล์ใหม่ด้วยคำสั่ง File, New...
 • กำหนดลักษณะของ Movie ให้มีขนาดตามต้องการ เช่น 600 x 150 pixels เป็นต้น

 • คลิกเลือกเครื่องมือ Text Tool

                  

 • เลือกฟอนต์ และลักษณะตัวอักษรตามที่ต้องการ (หมายเลข 1) เลือกหน้าต่าง Properties ,(หมายเลข 2) กำหนดรูปแบบฟอนต์ ,
  (หมายเลข 3) กำหนดขนาดของข้อความ, (หมายเลข 4) กำหนดสีข้อความ และ(หมายเลข 5) กำหนดเรนเดอร์เป็น
  Anti-alias for animation

 • นำเมาส์ไปคลิก ณ ตำแหน่งที่ต้องการพิมพ์ข้อความ (เช่น ด้านซ้ายของจอภาพ)                                                                   
   
 • สังเกตใน Timeline จะพบสัญลักษณ์จุดดำเล็กๆ ในช่องเฟรมที่ 1 ของเลเยอร์ 1 (เรียกเฟรมที่มีจุดดำเล็กๆ นี้ว่า Keyframe)

   

 

 • นำเมาส์ไปคลิกขวาในเฟรมที่ 1 ของเลเยอร์ 1 เลือกคำสั่ง Create Motion Tween                 

   

 

 • นำเมาส์ไปคลิกขวาในเฟรมที่ 25 ของเลเยอร์ 1 เลือกคำสั่ง Insert Keyframe>Position  
   
 • คลิกเลือกเครื่องมือ Selection Tool

 

 • นำเมาส์มาชี้ที่กรอบข้อความด้านซ้ายของจอภาพ แล้วเลื่อนไปวางไว้ด้านขวาของจอภาพ (ตำแหน่งนี้จะเป็นตำแหน่งเมื่อช่วงเวลา
  ผ่านไป 24 เฟรมนั่นเอง)

 • จัดเก็บไฟล์ ด้วยคำสั่ง File>Save จะได้ไฟล์นามสกุล .fla
 • ทดสอบด้วยการกดปุ่ม Ctrl + Enter หากต้องการกลับมาจอภาพแก้ไข ให้กดปุ่ม Ctrl + W
 • ถ้าต้องการนำไปใช้ เมื่อกดปุ่ม Ctrl + Enter จะได้ไฟล์นามสกุล .swf ให้นำไฟล์นี้ไปใช้งานในการสร้างเอกสารเว็บ
 

ตัวอย่างงานที่สำเร็จ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 
     

 

::เว็บไซต์นีสร้างขึ้นเพื่อการศึกษาเท่านั้น::
บทเรียนบนระบบเครือข่าย รายวิชา โปรแกรม Animation รหัส ง33242 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
จัดทำโดย : นางสาวสุภาพร ก้อนเทียน