Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

     
 

1. โปรแกรม Flash คืออะไร ? 

 
             โปรแกรม Flash เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการสร้างสื่อมัลติมีเดีย, ภาพเคลื่อนไหว (Animation), ภาพกราฟิกที่มีความคมชัด เนื่องจากเป็นกราฟิกแบบเว็คเตอร์(Vector), สามารถเล่นเสียงและวีดิโอ แบบสเตริโอได้, 
สามารถสร้างงานให้โต้ตอบกับ ผู้ใช้ (Interactive Multimedia) มีฟังก์ชั่นสำหรับการเขียนโปรแกรม (Action Script)
 และยังทำงานในลักษณะ CGI โดยเชื่อมต่อกับการเขียนโปรแกรมภาษาอื่นๆ ได้มากมาย เช่น ภาษา PHP, JSP, ASP, ASP.NET,
C/C++, C#, C#.NET, VB, VB.NET, JAVA และอื่นๆ โดยเฉพาะข้อดีของโปรแกรม Flash คือ ความสามารถในการบีบอัดไฟล์
ให้มีขนาดเล็ก มีผลทำให้แสดงผลได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนั้นยังแปลงไฟล์ไปอยู่ในฟอร์แมตอื่น ได้หลากหลาย เช่น avi, mov, gif,
wav, emf,eps, ai, dxf, bmp, jpg, gif, png เป็นต้น
 
 

           โปรแกรม Flash เริ่มมีชื่อเสียงประมาณปี พ.ศ. 2539 จนถึง ปัจจุบันได้ถูกนำมาใช้งานอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะเทคโนโลยีเว็บ ทำให้การนำเสนอทำได้อย่างน่าสนใจ นอกจากนั้น โปรแกรม Flash ยังสามารถสร้างแอพพลิเคชั่น (Application) เพื่อใช้ทำงานต่างๆ รองรับการใช้งานกับอุปกรณ์ที่ เชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และทำงานได้กับหลายๆ แฟลตฟอร์ม (Platform)

 
     
 

 2. เจ้าของผลิตภัณฑ์

 
  Adobe Flash(อะโดบี แฟลช)  
 

          ซึ่งยังหมายถึง Macromedia Flash Player และโปรแกรมอื่น ๆ ที่ใช้ในการเขียนสื่อมัลติมีเดียที่เอาไว้ใช้สร้างเนื้อหา
เกี่ยวกับ Flash  ซึ่งตัว Flash Player พัฒนาและเผยแพร่โดย อะโดบีซิสเต็มส์  (เริ่มต้นพัฒนาโดยบริษัท ฟิวเจอร์แวร์ ตอนหลัง
เปลี่ยนเป็น แมโครมีเดีย  ซึ่งภายหลังถูกควบรวมกิจการเข้ากับ Adobe

 
     
 

 3. ชนิดของไฟล์ที่ได้จากโปรแกรม Flash

 
 

.swf

ไฟล์ .swf เป็นไฟล์ที่สมบูรณ์, ถูก compiled แล้ว ไม่สามารถแก้ไขได้อีก
สามารถเล่นได้ในเครื่องที่ติดตั้งโปรแกรม Flash Player

.fla

ไฟล์ .fla เป็นไฟล์ต้นฉบับของโปรแกรม Flash โปรแกรมที่ใช้เขียน Flash 
สามารถแก้ไขได้ และ compile ให้เป็นไฟล์ .swf ได้

.flv

ไฟล์ .exe เป็นไฟล์ที่ถูก compiled แล้ว เป็น Application 
ซึ่งได้รวมเอาโปรแกรมเสริม (Flash Player) เข้าไว้ด้วยกันไม่สามารถแก้ไขได้
สามารถเล่นได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องที่ไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมเสริม

 
     
 

ความต้องการของโปรแกรม Flash

 
 

          เนื่องจาก Flash เป็นโปรแกรมที่ทำงานเกี่ยวกับกราฟิก ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องมีสเป็คเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีความเร็วสูง มีหน่วยความจำ (RAM) และฮาร์ดดิสก์ที่มีพื้นที่ว่างมากพอสมควร ตามคุณสมบัติอย่างต่ำของเครื่องคอมพิวเตอร์ ดังนี้

 
 
  ความต้องการของระบบ
1. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU)        Intel Pentium4, AMD Athion 64 หรือสูงกว่า
2. ระบบปฏิบัติการ   Windows XP SP3 หรือ Windows 7
3. หน่วยความจำ (RAM)  2 GB ขึ้นไป
4. พื้นที่ฮาร์ดดิสก์   อย่างน้อย 3.5GB
 
     
 

4. ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม FLASH

 
 

          การติดตั้งโปรแกรม ขั้นตอนแรกให้นำแผ่นติดตั้งโปรแกรม Flash CS6 มาใส่เครื่องของเรา ต่อจากนั้นให้ปิดโปรแกรมอื่นๆที่ใช้งานอยู่ และทำการติดตั้งตามขั้นตอนต่อไปนี้
***ในกรณีที่ยังไม่มีโปรแกรมให้ไปดาวน์โหลดจาก http://adf.ly/QJd31

 
 

1.  คลิกเพื่อ Download จากรูปภาพ

 
   
 

2. โปรแกรมจะถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ที่เครื่อง

 
   
 

3. ไฟล์ที่ดาวน์โหลดมา ให้นักเรียน Extract file..จะได้ไฟล์ดังรูปภาพ

 
   
 

4. คลิกขวาที่ไฟล์ เลือกคำสั่ง Run as administrator

 
   
 

5. โปรแกรมจะทำการติดตั้งให้ดังรูปภาพ

 
   
 

6. เมื่อกระบวนการติดตั้งเสร็จสิ้นแล้ว ให้เข้าไปตาม Directory ดังรูปภาพ จะเห็นไฟล์ที่สามารถเปิดใช้งานได้

 
   
   
 

7. ให้ Create Shortcut โปรแกรม นำมาวางไว้หน้า Desktop ด้วยการกดปุ่ม Alt ค้างไว้พร้อมคลิกลากไฟล์โปรแกรม

 
   
  8. เข้าสู่โปรแกรมด้วยการดับเบิลคลิก >>  
   
 

9. เป็นอันเสร็จสิ้นการเข้าสู่โปรแกรม Adobe FlashCS3 PROFESIONAL

 
   
 

           การติดตั้งโปรแกรม Flash

 
   
     
  ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=RtPQqO0fhp8  

 

::เว็บไซต์นีสร้างขึ้นเพื่อการศึกษาเท่านั้น::
บทเรียนบนระบบเครือข่าย รายวิชา โปรแกรม Animation รหัส ง33242 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
จัดทำโดย : นางสาวสุภาพร ก้อนเทียน