Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 

การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ Mask Layer

                   การ Mask คือการบังส่วนที่ไม่ต้องการให้เห็นไว้ และโชว์เฉพาะส่วนที่ต้องการ ลักษณะเดียวกับ การส่องไฟ
ไปที่วัตถุในความมืด ซึ่งจะเห็นวัตถุเฉพาะบริเวณที่ไฟส่องเท่านั้น

 
 

ขั้นที่ 1 เขียนวัตถุหรือนำภาพที่ต้องการที่ เฟรมแรกของ Layer 1

 
 

ขั้นที่ 2 เพิ่ม Layer โดยคลิกหมายเลข 1 แล้วเขียนรูปทรงส่วนที่จะไม่บัง (ส่วนที่เป็นไฟส่อง)
ตามตัวอย่างเป็นรูปทรงวงกลม โดยเขียนที่ Layer 2 (หมายเลข 2)

 
 

ขั้นที่ 3 คลิกขวา Insert frame ที่เฟรมที่ 40 บนเลเยอร์ 1 (หมายเลข 1)
ขั้นที่ 4 คลิกขวา ที่เฟรมที่ 1 ของ เลเยอร์ 2 แล้วเลือกคำสั่ง Create Motion Tween (หมายเลข 2)
ขั้นที่ 5 คลิกขวาที่เฟรมที่ 40 ของเลเยอร์ 2 เลือกคำสั่ง Insert Keyframe (หมายเลข 3)

 
 

ขั้นที่ 6 ที่เฟรมที่ 40 ใช้ลูกศรสีดำจับรูปวงกลมเลื่อนไปตำแหน่งอื่นหรือขยายรูปให้มีขนาดใหญ่ขึ้นตามต้องการ

 
   
  ขั้นที่ 7 คลิกขวาที่ชื่อเลเยอร์ 2 แล้วเลือกคำสั่ง Mask จากนั้นกดปุ่ม Ctrl+Enter เพื่อดูผลงาน
 
 

             หากต้องการแก้ไขตำแหน่งของวงกลมให้คลิกที่รูปแม่กุญแจเพื่อปลดล็อคก่อนแล้วก็ทำการย้ายหรือปรับขนาด
ของวงกลม ได้ตามต้องการ เมื่อแก้ไขเสร็จล็อคไว้ตามเดิม

 
 

          หลักการของการ Mask Layer ก็คือการสร้างเลเยอร์ขึ้นมาเป็นคู่ เลเยอร์ด้านล่างจะเป็นเลเยอร์ที่มองเห็น
(ภาพที่เรานำเข้ามา) ส่วนเลเยอร์ด้านบนจะเป็นช่องที่เรามองผ่าน ขึ้นอยู่กับว่าเราวาดเป็นรูปอะไร (วงกลม สี่เหลี่ยม
รูปดาว) แล้วเราก็ทำให้วัตถุที่อยู่เลเยอร์ด้านบนเคลื่อนที่ไปมา จากนั้นก็คลิกขวาที่ชื่อเลเยอร์ด้านบนเลือก Mask
เป็นอันเสร็จ

 
 
   

 

::เว็บไซต์นีสร้างขึ้นเพื่อการศึกษาเท่านั้น::
บทเรียนบนระบบเครือข่าย รายวิชา โปรแกรม Animation รหัส ง33242 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
จัดทำโดย : นางสาวสุภาพร ก้อนเทียน