Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
   

* ภาพเคลื่อนไหวแบบย่อขยาย

* ภาพเคลื่อนไหวแบบปรับให้ค่อยชัดหรือจางลง (Alpha)

 
 

ภาพเคลื่อนไหวแบบย่อขยาย

  ขั้นที่ 1 คลิกที่เฟรมที่ 1 แล้ววาดรูปที่ต้องการลงไป
 
 

ขั้นที่ 2 ใช้เครื่องมือ Free Transform  ย่อภาพให้เล็กลง

 
 

ขั้นที่ 3 คลิกขวาที่เฟรมที่ 1 แล้วเลือกคำสั่ง Create Motion Tween

 
 

ขั้นที่ 4 คลิกขวาเฟรมที่ 40 เลือกคำสั่ง Insert Keyframe >Scale

 
 

ขั้นที่ 5 ตำแหน่งเฟรมที่ 40  ขยายรูปให้ใหญ่ขึ้นด้วย Free Transform Tool

 
 

ขั้นที่ 6 กดปุ่ม Ctrl+Enter เพื่อดูตัวอย่างภาพเคลื่อนไหว จะเห็นภาพค่อยใหญ่ขึ้น

 
 
   

ภาพเคลื่อนไหวแบบปรับให้ค่อยชัดหรือจางลง (Alpha)

 
 
   

                    Alpha เป็นการปรับค่าความโปร่งของวัตถุ ถ้าค่า alpha (อัลฟ่า) มาก เราจะมองวัตถุนั้นชัดเจน ถ้าค่า alpha น้อยลง
เราจะมองเห็นภาพวัตถุนั้นเลือนๆ

 
 

ขั้นที่ 1 คลิกขวาที่พื้นที่ (Stage) เลือก Document Properties เปลี่ยนสีพื้นหลังของ Stage ในส่วนของ Background Color

 
 
 

ขั้นที่ 2 คลิกที่เฟรมที่ 1 แล้ววาดรูปที่ต้องการลงไป

 
 

ขั้นที่ 3 คลิกขวาที่เฟรมที่ 1 แล้วเลือกคำสั่ง Create Motion Tween

 
 

ขั้นที่ 4 คลิกขวาเฟรมที่ 40 กดปุ่ม F6 หรือเลือกคำสั่ง Insert Keyframe

 
 

ขั้นที่ 5 ขยายรูปให้ใหญ่ขึ้นด้วย Free Transform Tool คลิกที่วัตถุเพื่อให้ตัวเลือกปรากฏเลือก Panel Color
จากนั้นปรับค่า Alpha เป็นค่าที่น้อยลง จะได้ภาพที่จางลงมองทะลุพื้นหลังได้

 
 

ขั้นที่ 6 กดปุ่ม Ctrl+Enter เพื่อดูตัวอย่างภาพเคลื่อนไหว จะเห็นภาพค่อยใหญ่ขึ้น และจางแต่ตำแหน่งไม่เปลี่ยน
เนื่องจาก เราไม่ได้ย้ายตำแหน่งของวัตถุ

 
 

           นักเรียนสามารถเปลี่ยนให้วงกลมใหญ่เป็นเล็กได้ หรือ จากจางไปเข้มได้เพียงปรับเปลี่ยนค่าคุณสมบัติ
ของวัตถุตามคีย์เฟรมเริ่มต้น และคีย์เฟรมปลายทาง

   
 

::เว็บไซต์นีสร้างขึ้นเพื่อการศึกษาเท่านั้น::
บทเรียนบนระบบเครือข่าย รายวิชา โปรแกรม Animation รหัส ง33242 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
จัดทำโดย : นางสาวสุภาพร ก้อนเทียน