Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 

ภาพเคลื่อนไหวแบบหมุนไปพร้อมกับเคลื่อนที่

 

ขั้นที่ 1 วาดรูปลงตำแหน่ง เฟรมที่ 1

 
 

ขั้นที่ 2 คลิกขวาเฟรมที่ 1 เลือกคำสั่ง Create Motion Tween

 
 

ขั้นที่ 3 คลิกขวาเฟรมที่ 40 คลิกเพิ่มคีย์เฟรมที่คำสั่ง Insert Keyframe >เลือกประเภท
การเคลื่อนไหวแบบหมุน Rotation

 
 

ขั้นที่ 4 ที่ตำแหน่งเฟรมที่ 40 ย้ายวัตถุไปไว้ยังตำแหน่งอื่น แล้วกำหนดค่าต่างๆ ที่หน้าต่าง Properties

 
 

Rotation : CW หมายถึงลักษณะการหมุนแบบตามเข็มนาฬิกา
              : CCW  หมายถึงการหมุนทวนเข็มนาฬิกา 1 times หมายถึงจำนวนรอบของการ หมุนภายใน 15 เฟรม

 
 

ขั้นที่ 5 ทดสอบการเคลื่อนที่โดยกดปุ่ม Ctrl+Enter
(ถ้าไม่ต้องการให้วัตถุเคลื่อนที่แต่หมุนอยู่ที่เดิมก็ไม่ต้องเคลื่อนย้ายวัตถุในตำแหน่งคีย์เฟรมที่ 40)

 
 
     

 

::เว็บไซต์นีสร้างขึ้นเพื่อการศึกษาเท่านั้น::
บทเรียนบนระบบเครือข่าย รายวิชา โปรแกรม Animation รหัส ง33242 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
จัดทำโดย : นางสาวสุภาพร ก้อนเทียน