Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

การเลือกสีที่ Stroke Color และ Fill Color ในกล่องเครื่องมือแล้ว ใน Flash ยังมีพาเนล Color และ Swatches สำหรับเลือกและผสมสีด้วย

 

เลือกสีจากพาเนล Color

              เลือก Window>Color หรือกดคีย์ Alt+Shft+F9 เปิดพาเนล Color สำหรับใช้ผสมสีและไล่สีได้ตามต้องการสามารถปรับแต่งสี ปรับแต่งการไล่ระดับสี และใส่สีพื้นที่เป็นภาพแบบ Bitmap ได้อีกด้วย สามารถกำหนดสีได้ก่อนวาดรูป หรือกำหนดหลังจากวาดรูปแล้วก็ได้ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้  
       
     
 
   
วิธีใช้ ให้คลิก Stroke color หรือ  Fill color เพื่อกำหนดว่าต้องการกำหนดสีเส้นขอบ หรือสีพื้น จากนั้นเลือกแบบของสีที่ต้องการ
 
       
   

สามารถเลือกสีได้จากไอคอนสำเร็จรูป ดังนี้

 
   

                    ใส่สีดำให้เส้นขอบ และสีขาวให้พื้น
                     ยกเลิกการใส่สี
                     สลับสีระหว่างเส้นขอบกับพื้น
        A (Alpha) กำหนดความโปร่ง/ทึบของสี (100 % หมายถึงสีทึบที่สุด และ 0% คือให้สีโปร่งใสที่สุด ไม่เห็นสีเลย)

 
   
สีพื้นที่ใช้ค่า Alpha =100% สีพื้นที่ใช้ค่า Alpha =50% สีพื้นที่ใช้ค่า Alpha =15%
 
       
       
 

 

::เว็บไซต์นีสร้างขึ้นเพื่อการศึกษาเท่านั้น::
บทเรียนบนระบบเครือข่าย รายวิชา โปรแกรม Animation รหัส ง33242 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
จัดทำโดย : นางสาวสุภาพร ก้อนเทียน