ชื่อ - นามสกุล :นายธงไชย ภู่ถนนนอก
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก :รองหัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
หน้าที่ในกลุ่ม : รองหัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯวิทย์ศาสตร์ฯ
หน้าที่ในกลุ่ม :