ชื่อ - นามสกุล :นางอารัญญา ปิ่นปั่น
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯวิทย์ศาสตร์ฯ
หน้าที่ในกลุ่ม :