ชื่อ - นามสกุล :นายไพฑูรย์ แสงสีดา
ตำแหน่ง :ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :รองหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
หน้าที่ในกลุ่ม :