รับการประเมินโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2555 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม รับการประเมินโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง