สวนสนามลูกเสือ-เนตนารี ล.ก.พ.

ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม นายสหัส บุญแถม ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี เป็นประธานในพิธีสวนสนาม วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ณ บริเวณสนามโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมอย่างพร้อมเพรียง