ชื่อ - นามสกุล :นายพิพัฒน์ ศรีบุรินทร์
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการ
หน้าที่หลัก :งานวิชาการ และงบประมาณ
ที่อยู่ :อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
Telephone :084-811-71
Email :-
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม :