ชื่อ - นามสกุล :นางอาจินต์ เหง้าสา
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการ
หน้าที่หลัก :บริหารงานกิจการนักเรียน และบริหารงานทั่วไป
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานบุคคลากร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารงานบุคคลากร