ชื่อ - นามสกุล :นายเสรี เปรมปรีดิ์
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก :บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ :อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
Telephone :056-709283
Email :seree2604@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารสถานศึกษา