[ nischin ]
ชื่อ-นามสกุล : 
พรรณิภา วิสิทธิ์ศักดิ์
ชื่อเล่น : 
พวง
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
11/8/2526
อายุ : 
34
เพศ : 
หญิง
E-mail : 
phan-ni-pa@hotmail.com  
ที่อยู่ : 
39/35 ม.1 ต.ต้นธง
อำเภอ : 
เมือง
จังหวัด : 
ลำพูน
รหัสไปรษณีย์ : 
51000
เบอร์โทรศัพท์ : 
0931461192
สถานที่ทำงาน : 
รับราชการ
การศึกษา : 
ปริญญาตรี