[ thetuy7412 ]
ชื่อ-นามสกุล : 
ทิวากร บุญแท่ง
ชื่อเล่น : 
ฟาม
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
25/12/2545
อายุ : 
15
เพศ : 
ชาย
E-mail : 
thetuy7412@gmail.com  
ที่อยู่ : 
26 หมู่ 9
อำเภอ : 
หล่อเก่า
จังหวัด : 
เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ : 
67120
เบอร์โทรศัพท์ : 
0933057541
สถานที่ทำงาน : 
นักเรียน/นักศึกษา
การศึกษา : 
มัธยมศึกษาตอนต้น