[ 23749 ]
ชื่อ-นามสกุล : 
ศิวะกร ดีเรือก
ชื่อเล่น : 
โดโด้
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
23/9/2543
อายุ : 
16
เพศ : 
ชาย
E-mail : 
siwakorn23092543@gmail.com  
ที่อยู่ : 
-
อำเภอ : 
หล่มเก่า
จังหวัด : 
เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ : 
67120
เบอร์โทรศัพท์ : 
0637748600
สถานที่ทำงาน : 
นักเรียน/นักศึกษา
การศึกษา : 
มัธยมศึกษาตอนปลาย