[ NatchaThonghuan ]
ชื่อ-นามสกุล : 
ณัฐชา ทองหวล
ชื่อเล่น : 
ฟีน
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
23/2/2546
อายุ : 
14
เพศ : 
หญิง
E-mail : 
Feenantlove@gmail.com  
ที่อยู่ : 
ม.4 ต.วังบาล
อำเภอ : 
หล่มเก่า
จังหวัด : 
เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ : 
67120
เบอร์โทรศัพท์ : 
0970212290
สถานที่ทำงาน : 
นักเรียน/นักศึกษา
การศึกษา : 
มัธยมศึกษาตอนต้น