[ forgetmenot1466 ]
ชื่อ-นามสกุล : 
ญดา โคตรสำราญ
ชื่อเล่น : 
แสตมป์
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
21/3/2547
อายุ : 
13
เพศ : 
หญิง
E-mail : 
forgetmenot1466@gmail.com  
ที่อยู่ : 
26 ม.7 วัดทุ่งธงไชย
อำเภอ : 
หล่มเก่า
จังหวัด : 
เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ : 
67120
เบอร์โทรศัพท์ : 
0634519397
สถานที่ทำงาน : 
นักเรียน/นักศึกษา
การศึกษา : 
มัธยมศึกษาตอนต้น