[ Kittithut ]
ชื่อ-นามสกุล : 
ด.ช.กิตติธัช ทองแก่น
ชื่อเล่น : 
จูเนียร์
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
12/9/2547
อายุ : 
12
เพศ : 
ชาย
E-mail : 
maior2547@gmail.com  
ที่อยู่ : 
46/1ม.8 ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
อำเภอ : 
อ.หล่มเก่า
จังหวัด : 
เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ : 
67120
เบอร์โทรศัพท์ : 
0969183815
สถานที่ทำงาน : 
นักเรียน/นักศึกษา
การศึกษา : 
มัธยมศึกษาตอนต้น