[ wises ]
ชื่อ-นามสกุล : 
วิเศษ ปิ่นพิทักษ์
ชื่อเล่น : 
-
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
3/1/2508
อายุ : 
51
เพศ : 
ชาย
E-mail : 
wises_2508@hotmail.com  
ที่อยู่ : 
19 ม.2 ตำบลซับเปิบ
อำเภอ : 
วังโป่ง
จังหวัด : 
เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ : 
67240
เบอร์โทรศัพท์ : 
081-973085
สถานที่ทำงาน : 
รับราชการ
การศึกษา : 
ปริญญาโท